Finnmark FrP Årsmøte

I helgen som var avholdt Finnmark FrP sitt årsmøte i Lakselv, der var vi selvfølgelig tilstede.  Fylkesårsmøte i Finnmark FrP vedtok ny politikk!  Vi fikk fullt gjennomslag for alle våre forslag!

  • Nivådeling i Norsk på VGS
  • Politiattest for å jobbe i eldreomsorgen
  • 2-årig VGS for akademiske talenter
  • Økt kvote av politisk fravær på VGS

Fylkesårsmøtet styrket også bevilgningen til Finnmark FpU. Økonomien og politikken er på plass.

Fylkesstyret 2015/16

Formann: Tomas Børresen
tomas.borresen@fpu.no •  405 32 228

Politisk nestformann: Kenneth Eriksen Haneboe-Hemsley
hemsley@fpu.no • 908 13  318

Organisatorisk nestformann: Isabel Ailen Fredriksen
isabel.fredriksen@fpu.no • 941 54 074

Kasserer: Ina Linea Kristensen
ina.kristensen@fpu.no • 938 03 266

Medlemsansvarlig: Sondre Pettersen
sondre.pettersen@fpu.no • 907 75 116

Fylkesstyremedlem: Markus Mikalsen
markus.mikalsen@fpu.no • 473  42 614

Fylkesstyremedlem: Christopher Diego Jakobsen
christopher.diego@fpu.no • 948 08 883